Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinte
Drumurile publice
Strazile orasenesti
Linii de cale ferata in exploatare
Reteaua de distributie a apei
Volumul de apa potabila distribuita consumatorilor
Localitati in care se distribuie energie termica
Reteaua si volumul gazelor naturale distribuite
Canalizare si spatii verzi